Huvudinstruktör 

Huvudinstruktör i
Vuxen-HLR eller barn-HLR

Förkunskaper för huvudinstruktörsutbildning
Instruktör med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom det program du är instruktör i
– inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
– utfört webbutbildningen
– kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska
redovisas vid kurstillfället.
– rekommenderad förberedelse är att även vara observatör vid
grundutbildning och eller en instruktörsutbildning
Lärandemål för huvudinstruktörsutbildning i vuxen-HLR
Efter genomgången huvudinstruktörsutbildning ska kursdeltagaren,
den blivande huvudinstruktören, kunna:
– Vad som deltagarna ska lära sig under utbildningen.
–Hur en instruktör/huvudinstruktör, med olika metoder, kan skapa förutsättningar för att
deltagarna lär sig
– Varför ska man arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet.

Skicka mig en offert / Boka en kurs

    * Alla fält är obligatoriska

    070-480 07 89
    Kontakta mig