Hur gör du vid ett hjärtstopp?

 1. Kontrollera medvetande

  Ta ett tag i axlarna, skaka försiktigt i personen och försök väcka henne/honom. Om personen inte vaknar – kontrollera andningen.

 2. Kontrollera andning

  Öppna luftvägen genom att lägga en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med din andra hands pek -och långfinger. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun, lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig. Se, lyssna och känn!

 3. Larma 112 och tillkalla närmaste hjärtstartare

  Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, ring 112 och starta hjärt-lungräddning. Be att en person hämtar närmaste hjärtstartare

 4. Gör hjärt- lungräddning – HLR (”30:2”)
 5. Bröstkompressioner – 30 ggr

  Placera din ena handlov mitt på bröstkorgen, placera din andra hand ovanpå. Tryck ned minst 5 cm och släpp upp helt mellan kompressionerna. Håll en snabb takt av ca.2 tryck/sekund (100-120 tryck/min). Tryck 30 gånger

 6. Inblåsningar – 2 st

  Öppna luftvägen: håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar. Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjärtstartare/ambulans anländer. Kan man eller vill man inte göra inblåsningar är det bättre att bara göra bröstkompressionerna än inget alls.

 7. Använd hjärtstartaren

  Tryck på ON-knappen och följ apparatens talade instruktioner. Hjärtstartaren analyserar och meddelar om det ska ges en strömstöt eller om du istället skall fortsätta göra HLR

Sammanfattningsvis kan sägas att man inte behöver vara rädd för att göra fel varken med hjärtstartaren eller med hjärt-lungräddning (HLR). Visst går det att göra handgreppen olika bra, men det enda fel man möjligtvis kan göra är att inte göra något alls. Då kommer personen helt enkel att dö. Hjärtstartar-apparaten säger till och med vad man skall göra. Tidig HLR och hjärtstartare kan flerdubbla chansen till överlevnad!

070-480 07 89
Kontakta mig