Barn HLR – instruktör

Kommande instruktörsutbildning i Stockholm

8/11-2023 Instruktörsutbildning Barn – HLR
7/11-2023  Instruktörsutbildning vuxen – HLR

Information
Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i Barn-HLR enligt svenska HLR-rådets gällande riktlinjer och får självständigt organisera och genomföra utbildningar i Barn-HLR.

Innehåll
Grundutbildning i Barn-HLR
Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning
Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
Redovisning av träningsuppgifter
Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

Förberedelser inför kursen
Se instruktionsfilmen ” Barn-HLR utbildningsfilm 2016”
Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning barn för allmänhet.
Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Barn-HLR” på instruktörsnivå
Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)

Pris
4 900 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial och lunch ingår.
Priset gäller om minst 2 deltagare är anmäld.

070-480 07 89
Kontakta mig