Brandutbildning

 

Vi blandar teori med diskussioner och praktiska övningar. Allt anpassas utifrån er verksamhet och de brandrisker som finns hos er. Målet är att deltagarna ska bli medvetna om de risker som finns, hur man arbetar förebyggande och hur man agerar om eller när brand utbryter.

– Kurslängd 4 timmar
– Antal deltagare 12 per kurs

Brandutbildningen följer de krav som finns på utbildning enligt Lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursinnehåll:
– Brandteori (hur och varför?)
– Förebyggande brandskydd
– Brandrisker
– Släckande brandskydd
– Agerande vid brand
– Riskrundvandring hos er
– SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete)
– Praktiska övningar
– Praktik: handbrandsläckare, brandfilt och kastrullbrand

Skicka mig en offert / Boka en kurs

* Alla fält är obligatoriska

070-480 07 89
Kontakta mig